سوالاتی که باید از مشتریان بالقوه بپرسید

من همواره برای مصاحبه با مشتریان برای یافتن مشکلات آنها به‌منظور ایجاد یک کسب و کار جدید آماده هستم. اعتقاد دارم که قبل از نوشتن یک خط کد، باید ابتدا با مشتریان مصاحبه کرد. در واقع تا زمانی که این مصاحبه ها را انجام ندهم هیچ مشکلی برای من به وضوح مشخص نیست و با انجام مصاحبه برخی از آنها به من بینش مورد نظر را می دهند. در ادامه لیستی از سوالاتی که باید از مشتریان بالقوه بپرسید آورده شده است.

ادامه خواندن “سوالاتی که باید از مشتریان بالقوه بپرسید”