احساسات را درگیر کنید

⁣اگر بتوانید احساسات و عواطف افراد را درگیر کنید، می‌توانید در جلب‌توجه آن‌ها موفق شوید. شوکه کردن مخاطب، یکی از قدیمی‌ترین ترفندهای شرکت‌های تبلیغاتی است. وقتی در مردم حسی را به وجود می‌آورید، آن‌ها نه‌تنها به پیام (یا تصویر) شما توجه می‌کنند، بلکه آن را به خاطر می‌سپارند.
به ۱۲ ماه گذشته فکر کنید. چه مواردی را بهتر به خاطر دارید؟ احتمالا بیشتر وقایعی را به یاد دارید که بیشتر از همه احساسات شما را تحریک کرده‌اند، البته تحریک احساسات، صرفا به معنی استفاده از تصاویر محرک یا شوکه کننده نیست.